Våre tjenester

 • Fastsette tider for båreoverføring og gravferd
 • Ta kontakt med prest/taler, musikere, sangere, gravlund og andre involverte.
 • Kiste og utstyr, stelle avdøde.
 • Transport av kisten.
 • Papirer til offentlig myndigheter.
 • Rykke inn annonse i avisen.
 • Bistå i seremoni.
 • Trykke program og takkekort.
 • Blomster, dekorasjoner og kranser.
 • Bistå med søknad om transportstønad og /eller behovsprøvd gravferdsstønad.
 • Minnesamvær.
 • Nytt gravmonument, inskripsjon på eksisterende gravmonument, midlertidig markering av grav, gravlykt og lys.
 • Vakttelefon hele døgnet tlf. 22 21 80 00