Sang og musikk

 

Salmer, sang- og musikkinnslag er viktige deler av seremonien i begravelser. 

Musikk kan speile våre følelser for livet og våre egne følelser for den vi har mistet. 

Musikken behøver ikke bare formidle sorg, men kan også uttrykke takknemlighet over en persons liv. Den er også med på å sette et personlig preg på seremonien.

Høybråten Begravelsesbyrå videreformidler sangere eller hjelper deg med valg av sanger og salmer.

Du kan finne forslag til salmer eller musikk til seremonien eller formidles til en solist.   

Via knappene nedenfor finner du utvidet informasjon og forslag til musikk ved begravelser

Musikkforslag Sangformidling