Ofte stilte spørsmål

hos Høybråten Begravelsesbyrå

 • Hvem sørger for gravferden?

  • Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Å sørge for gravferden innebærer at vedkommende avgjør alle spørsmål vedrørende denne, også om det skal være kistebegravelse eller kremasjon.
  • Ansvarlig for gravferden velger gravsted. Det forutsettes at avdødes ønsker følges, men dette er ingen lovbestemt plikt.
  • Alle som er fylt 18 år kan utpekes til å sørge for gravferden, men man kan gi avkall på sin rett.
  • Der det ikke foreligger noen slik erklæring, har avdødes etterlatte over 18 år, i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling.
  • Samboenes rett til å sørge for gravferden likestilles med ektefeller hvis man på tidspunktet for dødsfallet levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerforhold.
  • Høybråten Begravelsesbyrå gir veiledning om skjemaer som skal fylles ut av den ansvarlige for gravferden.
 • Kan jeg snakke med dere før jeg bestiller?

  Ja, det kan du. Det koster ikke noe og er helt uforpliktende for deg.

  Vi har telefonvakt 24t alle dager og du kan ringe oss på telefon 22 21 80 00.

 • Er det kommunale avgifter?

  Osloborgere får gratis kremasjon og har rett på fri grav.

 • Er det dyrere å kjøpe blomster og gravstein via Høybråten begravelsesbyrå?

  Nei det er det ikke, Høybråten begravelsesbyrå og blomster er drevet sammen og dermed ingen fordyrende mellomledd, forenkler heller blomsterbestilling og leveranse. Gravstein bruker vi Nergård Steinindustri og ordner med all det praktiske fra ordrer til henting av gravstein og montering. 

 • Kan begravelsen plutselig bli mye dyrere enn først antatt?

  Nei, ikke når du velger oss. Vi gir deg alltid en skriftlig forhåndspris når du har gjort dine valg for begravelsen. Valg av gravstein, steinarbeid og festeavgift for gravsted får du informasjon av oss om, dette kommer utenom selve begravelsen.

 • Må jeg ha en dødsannonse i avisen?

  Dette velger du selv. Vi har egen avtale med Aftenposten med fastpris, eller du kan velge kun digital dødsannonse.

 • Kremasjon og kistebegravelse må skje innen hvilken tid?

  • Kremasjon og kistebegravelse skal skje senest ti virkedager etter dødsfallet. Gravferdsetaten kan etter søknad forlenge fristen dersom det foreligger tungtveiende grunner for det. Når kremasjon har funnet sted, skal askeurnen oppbevares av krematoriet eller hos kirkegårdsmyndigheten i den kommunen hvor gravlegging skal finne sted.
  • Gravlegging av urnen skal skje senest seks måneder etter dødsfallet.
 • Finnes det gravfelt for ulike trossamfunn? Ja.

  Egne gravfelt for ulike trossamfunn. Det er anlagt egne områder for ulike trossamfunn på flere kirkegårder/gravlunder. På Høybråten kirkegård, Klemetsrud kirkegård og Gamlebyen gravlund er det egne gravfelter for muslimer. Nytt muslimsk gravfelt på Alfaset gravlund er under utbygging. Alfaset gravlund har også eget gravfelt for Ahmadiyya muslimer og eget gravfelt for Romfolket. På Helsfyr gravlund (Østre gravlund) har det Mosaiske trossamfunn egen gravlund.  På Voksen kirkegård er det eget gravfelt for Bahai trossamfunnet og eget gravfelt for trossamfunnet Bifrost.

 • Hvor raskt må jeg betale regningen?

  Vanligvis sender vi deg regningen en uke etter begravelsen. Deretter har du ti dager på deg til å betale. 

 • Kan regningen belastes avdødes konto?

  Det beste er om begravelsesregningen belastes avdødes konto. Da slipper du å legge ut. Dette kan skje før skifteoppgjøret og selv om kontoen er sperret. Norske banker vil belaste kontoen mot fremvisning av begravelsesregning og dødsattest.

 • Kan jeg få stønad til begravelsen?

  Dersom det kan dokumenteres at avdøde var ubemidlet vil NAV dekke deler av begravelsen. Denne gravferdsstønaden er behovsprøvd. Dersom båretransportene tilsammen blir over 20 km vil NAV dekke det meste av transportkostnadene. Dette er en rettighet alle har. Transportrefusjonen gjelder også tettsteder der avstandene i utgangspunktet kan virke korte

 • Hvordan finner jeg ut om jeg får stønad til begravelsen?

  Vi kjenner NAV-reglene og passer på at du får den stønaden du har krav på.  Ring oss dersom du lurer på om stønadsordningene gjelder den begravelsen du skal ordne. Vi tar ikke betalt for å svare deg på det

 • Hvordan involvere barn til å delta i begravelse?

  • Det anbefales at barn får delta i gravferden på sine premisser. Delta i seremonien,  gjerne ved å legge en rose på kisten. Det kan også være viktig for dem å høre navnet sitt i minneordet til presten eller ved opplesing av blomsterhilsner.
  • For noen barn er det viktig å få være med og se den som er død, noen barn vil ha med en tegning som legges i kisten til den avdøde. Det kan gjøre det lettere å forstå hva som har skjedd, og at døden er ugjenkallelig.

Skikk og bruk ved begravelse

Det er vanlig etikette ved begravelse at man i respekt for den avdøde, de etterlatte og rammen rundt seremonien opptrer stillferdig både utenfor og inne i seremonilokalet.

Skru mobiltelefonen helt av eller legg den igjen et annet sted under seremonien.

Etter dødsfall, når holdes begravelsen? 

Gravferdsloven sier at en gravferd skal holdes senest ti virkedager etter dødsfallet. De fleste gravferder gjennomføres noe tidligere enn dette – vanlig vis omtrent en uke etter dødsfallet. Ved spesielle tilfeller, som for eksempel hvis nære pårørende har problemer med å komme tilbake til landet innen denne fristen, kan gravferden utsettes.

Hvor lenge varer begravelsen?

Gravferdens lengde varierer fra seremoni til seremoni. De aller fleste gravferder varer et sted mellom en halv time og en drøy time.Lengden avhenger av seremoniformen, hvor mange taler som skal holdes og de musikalske innslagene. Gravferder tar også ofte litt lengre tid enn bisettelser, da man skal følge kisten til gravstedet.

Antrekk: Hva har man på seg i begravelse?

Til seremonien velger de fleste et formelt antrekk i diskrete farger – men ikke nødvendigvis i sort.

Blomster og pengegaver ved begravelse?

Respekter de ønsker som fremkommer av dødsannonser for hvordan de etterlatte – eller avdøde selv – helst ønsker at blomster, donasjoner eller kondolanser skal være i seremonien.

Blomster Blomster til seremonien kan du enten bringe med deg selv, eller få blomsterbutikken til å sende direkte. Skal du sende en blomst holder det å oppgi navnet på avdøde, samt hvor og når seremonien skal finne sted.

Dersom noen har med seg kranser eller bårebuketter som skal legges frem i seremonilokalet er det å foretrekke at disse ankommer i god tid før seremonien starter. Dette slik at begravelsesbyråets representanter kan plassere buketten på en egnet måte før seremonien starter.

Det er ofte slik at båndene på blomstene som kommer til seremonien blir lest opp, men det er ingen automatikk i at det skjer, så det bør avklares med seremonilederen.

Bestille blomster til begravelse?

Blomster kan også bestilles direkte via Høybråten blomster og begravelsesbyrå as som kordinerer leveransen direkte til begravelsesstedet, bestill enten per telefon 22 10 61 42 eller rett via bestillingssiden på hjemmesiden under blomster.

Link til blomsterbutikken 

Vi er her for de som trenger oss og gjennomfører en fin og verdig gravferd uavhengig av pris. Høybråten Blomster og Begravelsesbyrå AS

Våre tjenester

Om sorg ved dødsfall

Mange synes det er vanskelig å dele sorg og savn med mennesker de omgås i det daglige. Det finnes i dag ulike sorggrupper som kan hjelpe deg gjennom den vanskelige tiden. Omsorgstjenesten, trossamfunn, lege og NAV er noen av dem som har slike tilbud.

La andre hjelpe

Det er alltid godt å snakke om det som opptar oss. Selv om kontakt med andre mennesker kan virke som en belastning, er det en hjelp i bearbeidelsen av sorgen.

Således vil vi anbefale at dødsfallet averteres før begravelsen eller bisettelsen. Det vil gi andre som følte at de sto den avdøde nær, en mulighet til et siste farvel. 

Barns sorg

Barn som opplever et dødsfall har vanligvis ingen erfaring med dette. De har heller ikke en ferdig utviklet forståelse å bearbeide følelsene sine med. Men fantasien er godt utviklet. Det er derfor viktig å bruke tid sammen med barna, lytte til dem og snakke med dem. Fantasien kan være vanskeligere å forholde seg til enn realiteten. Barna bør få ta del i det de selv ønsker, for eksempel å se den døde i kisten og å være med i begravelsen eller bisettelsen. Det kan være en god opplevelse for barn å legge noe i kisten til avdøde. Dette kan være noe de selv har laget, tegnet eller skrevet, blomster de har plukket, eller en gjenstand som betyr noe i barnets forhold til den avdøde.

De eldstes sorg

En annen gruppe som det er lett å «glemme» i sorgen er gamle foreldre og besteforeldre. For foreldre er det like vondt at barna dør enten de er unge eller eldre. Vi er ofte mest opptatt av ektefelle og barn av avdøde, mens en enslig gammel mor eller far ikke får samme oppmerksomhet. Kanskje vi tror at de har så mye livserfaring at de greier seg selv. Det er ingen som kan greie seg selv i sorgen, og vi trenger alle et medmenneske.

Selvmord

Det kan være ekstra vanskelig å oppleve dødsfall der den døde valgte å ta sitt eget liv.
Helsedirektoratet og LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord har utviklet en veiledning for å ivareta etterlatte ved selvmord. Se www.leve.no

Når et barn dør

Å miste et barn er en av de aller vanskeligste situasjonene vi kan tenke oss, som mennesker og foreldre. Foruten primærhelsetjenesten og ulike sorgtilbud, kan Landsforeningen for uventet barnedød og foreningen Vi som har et barn for lite bistå med hjelp og råd etter å ha mistet et barn.

Se www.etbarnforlite.no og www.lub.no