Ofte stilte spørsmål

hos Høybråten Begravelsesbyrå

 • Hvem sørger for gravferden?

  • Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Å sørge for gravferden innebærer at vedkommende avgjør alle spørsmål vedrørende denne, også om det skal være kistebegravelse eller kremasjon.
  • Ansvarlig for gravferden velger gravsted. Det forutsettes at avdødes ønsker følges, men dette er ingen lovbestemt plikt.
  • Alle som er fylt 18 år kan utpekes til å sørge for gravferden, men man kan gi avkall på sin rett.
  • Der det ikke foreligger noen slik erklæring, har avdødes etterlatte over 18 år, i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling.
  • Samboenes rett til å sørge for gravferden likestilles med ektefeller hvis man på tidspunktet for dødsfallet levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerforhold.
  • Høybråten Begravelsesbyrå gir veiledning om skjemaer som skal fylles ut av den ansvarlige for gravferden.
 • Kan jeg snakke med dere før jeg bestiller?

  Ja, det kan du. Det koster ikke noe og er helt uforpliktende for deg. Vi har telefonvakt 24t alle dager og du kan ringe oss på telefon 22 21 80 00.

 • Er det kommunale avgifter?

  Osloborgere får gratis kremasjon og har rett på fri grav.

 • Er det dyrere å kjøpe blomster og gravstein via Høybråten begravelsesbyrå?

  Nei det er det ikke, Høybråten begravelsesbyrå og blomster er drevet sammen og dermed ingen fordyrende mellomledd, forenkler heller blomsterbestilling og leveranse. Gravstein bruker vi Nergård Steinindustri og ordner med all det praktiske fra ordrer til henting av gravstein og montering. 

 • Kan begravelsen plutselig bli mye dyrere enn først antatt?

  Nei, ikke når du velger oss. Vi gir deg alltid en skriftlig forhåndspris når du har gjort dine valg for begravelsen. Valg av gravstein, steinarbeid og festeavgift for gravsted får du informasjon av oss om, dette kommer utenom selve begravelsen.

 • Må jeg ha en dødsannonse i avisen?

  Dette velger du selv. Vi har egen avtale med Aftenposten med fastpris, eller du kan velge kun digital dødsannonse.

 • Kremasjon og kistebegravelse må skje innen hvilken tid?

  • Kremasjon og kistebegravelse skal skje senest ti virkedager etter dødsfallet. Gravferdsetaten kan etter søknad forlenge fristen dersom det foreligger tungtveiende grunner for det. Når kremasjon har funnet sted, skal askeurnen oppbevares av krematoriet eller hos kirkegårdsmyndigheten i den kommunen hvor gravlegging skal finne sted.
  • Gravlegging av urnen skal skje senest seks måneder etter dødsfallet.
 • Finnes det gravfelt for ulike trossamfunn? Ja.

  Egne gravfelt for ulike trossamfunn. Det er anlagt egne områder for ulike trossamfunn på flere kirkegårder/gravlunder. På Høybråten kirkegård, Klemetsrud kirkegård og Gamlebyen gravlund er det egne gravfelter for muslimer. Nytt muslimsk gravfelt på Alfaset gravlund er under utbygging. Alfaset gravlund har også eget gravfelt for Ahmadiyya muslimer og eget gravfelt for Romfolket. På Helsfyr gravlund (Østre gravlund) har det Mosaiske trossamfunn egen gravlund.  På Voksen kirkegård er det eget gravfelt for Bahai trossamfunnet og eget gravfelt for trossamfunnet Bifrost.

 • Hvor raskt må jeg betale regningen?

  Vanligvis sender vi deg regningen en uke etter begravelsen. Deretter har du ti dager på deg til å betale. 

 • Kan regningen belastes avdødes konto?

  Det beste er om begravelsesregningen belastes avdødes konto. Da slipper du å legge ut. Dette kan skje før skifteoppgjøret og selv om kontoen er sperret. Norske banker vil belaste kontoen mot fremvisning av begravelsesregning og dødsattest.

 • Kan jeg få stønad til begravelsen?

  Dersom det kan dokumenteres at avdøde var ubemidlet vil NAV dekke deler av begravelsen. Denne gravferdsstønaden er behovsprøvd. Dersom båretransportene tilsammen blir over 20 km vil NAV dekke det meste av transportkostnadene. Dette er en rettighet alle har. Transportrefusjonen gjelder også tettsteder der avstandene i utgangspunktet kan virke korte

 • Hvordan finner jeg ut om jeg får stønad til begravelsen?

  Vi kjenner NAV-reglene og passer på at du får den stønaden du har krav på.  Ring oss dersom du lurer på om stønadsordningene gjelder den begravelsen du skal ordne. Vi tar ikke betalt for å svare deg på det

 • Hvordan involvere barn til å delta i begravelse?

  • Det anbefales at barn får delta i gravferden på sine premisser. Delta i seremonien,  gjerne ved å legge en rose på kisten. Det kan også være viktig for dem å høre navnet sitt i minneordet til presten eller ved opplesing av blomsterhilsner.
  • For noen barn er det viktig å få være med og se den som er død, noen barn vil ha med en tegning som legges i kisten til den avdøde. Det kan gjøre det lettere å forstå hva som har skjedd, og at døden er ugjenkallelig.
Hjemmeside opprettet av