Prisliste

for Høybråten Begravelsesbyrå

Ved dødsfall

Vår oppgave er å bistå dere i en vanskelig tid, legge til rette for at det blir gjennomført en seremoni i tråd med de ønsker dere har, påse at alle offentlige etater blir underrettet i henhold til lover og regler samt hjelpe med alt som skulle dukke opp av spørsmål rett etter et dødsfall.

Du er velkommen til å ringe oss på telefon 22 21 80 00

eller sende e-post til post@hoybraaten-begravelsesbyraa.no.

Vi gjennomfører en fin og verdig gravferd uavhengig av pris.

 

Last ned våre prislister her